L’MAK là nhà đầu tư và phát triển tư nhân hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cung cấp nguồn cung cho các nhu cầu chính yếu trên thị trường. Danh tiếng của chúng tôi về các mảng dịch vụ đa dạng hỗ trợ cho sự phát triển của các bất động sản thương mại đã nhanh chóng thu hút một lượng lớn khách hàng của các cá nhân và các nhà đầu tư - những người nhận ra giá trị tiềm năng của những hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong việc phát triển, quản lý tài sản, môi giới, đầu tư, tư vấn, quản lý xây dựng, kỹ thuật và tất cả dịch vụ tư vấn về bất động sản.
Với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và có sự đồng hành vững chắc với các khách hàng lâu năm, các bất động sản của L’MAK có nền tảng vững chắc để tạo ra những lợi ích kinh tế lâu dài.

L’MAK is the leading private investor and developer in commercial real estate in Ho Chi Minh city. We provide the right supply for the major demands in the market. Our reputation for the full integrated services provided for our own properties quickly attracted a large client base of owners and investors who recognized the value that we could provide in development, property management, brokerage, investing, advisory, construction management, engineering and all real estate consulting services.
With a team of professional staff and having strong companionship with long-term clients, L’MAK preserves best sustainability for all acquired properties that generate long-term economic benefits.